PITANJA I ODGOVORI

Ova Internet stranica te njene on-line usluge mogu koristiti kolačiće radi poboljšanja usluga.
Odluka o dopuštanju korištenja kolačića na Internet stranici u potpunosti je vaša. Treba napomenuti da Internet stranica funkcioniše optimalno samo ako je omogućeno korištenje kolačića.

Kako biste saznali kako koristimo kolačiće, pročitajte našu politiku o kolačićima na www.fashionstore.rs/firma/kolacici-cookies-gdpr.

Kako biste saznali kako koristimo Vaše podatke, pročitajte našu politiku na https://fashionstore.rs/gdpr-politika-privatnosti/.

‟IN FASHION STORE” . se obavezuje da štiti privatnost Kupaca (korisnika sajta) i garantuje da će podatke koje Kupac (korisnik sajta) ostavi koristiti isključivo u skladu sa ovom Polisom privatnosti.

Svi podaci o Kupcu (korisniku sajta) smatraju se poverljivim i ne mogu se ustupati drugim licima ukoliko bi takvo ustupanje štetilo moralnim, kao i normama javnog poretka.

Svi podaci o Kupcu (korisniku sajta) dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje kupovine/prodaje.

Podaci o Kupcu (korisniku sajta) se čuvaju i obrađuju u skladu sa važećim propisima i neće biti dostupni trećim licima bez izričitog pristanka lica na koje se odnose.

Bezbednost podataka Kupca (korisnika sajta) zagarantovana je jer IN FASHION STORE koristi najnovije bezbednosne mere za zaštitu podataka neophodnih za kupovinu putem interneta.

Hvala na poverenju

Pored reklamacije radi ostvarenja prava po osnovu saobraznosti, možete izjaviti reklamaciju i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Pretpostavlja se da je roba saobrazna Ugovoru:

• ako odgovara opisu koji je dao Prodavac, i ako ima svojstva robe koju je Prodavac pokazao Kupcu kao uzorak ili model,
• ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste,
• ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Kupac nabavlja,
• ako po kvalitetu odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što Kupac može osnovano da očekuje i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Prodavca, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Reklamaciju na nesaobraznost kupac može izjaviti u roku od 2 godine od dana kupovine proizvoda ili prijema robe, uz originalan račun ili bilo koji drugi dokaz o kupovini robe.
Reklamaciju možete izjaviti:

• pisanim putem, preko Obrasca za reklamaciju (OBRAZAC ZA REKLAMACIJU ROBE )koji se može preuzeti kao trajni nosač zapisa dostupnom na sajtu www.fashionstore.rs/reklamacija, uz istovremeno dostavljanje robe Prodavcu koja je predmet kupoprodaje i uz originalan primerak računa ili bilo koji drugi dokaz o kupovini.

Rok za rešavanje po reklamaciji ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ako isporučena roba nije saobrazna Ugovoru, Kupac ima pravo da bira između otklanjanja nedostataka, zamene za isti ili drugi artikal i povrata novca.

Drugi artikal za koji se vrši zamena mora biti iste ili veće vrednosti, uz doplatu.

Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca, Kupac može da zahteva umenjenje cene ili da izjavi da raskida Ugovor. U zavisnosti od zahteva Kupca, Prodavac je dužan da celokupan iznos kupoprodajne cene ili deo cene za koju se prihvati umenjenje od strane Prodavca, vrati Kupcu u roku od 14 dana.

Kupac takođe ima pravo da raskine Ugovor ukoliko Prodavac ne otkloni nesaobraznost robe u utvrđenom roku.

Kupac u svakom slučaju nema pravo na raskid Ugovora ukoliko je nesaobraznost robe neznatna.

Troškove povrata robe u slučaju reklamacije snosi Prodavac

*Nijansa boje artikala može da varira u zavisnosti od kvaliteta monitora preko koga Kupac vrši izbor artikala za kupovinu, tako da Prodavac ne snosi odgovornost za razlike između prikazane i realne boje*

Za dodatne informacije mozete nas kontaktirati:

064/61-34-485

064/307-19-52

info@fashionstore.rs
mirjanasretenovic23@gmail.com

Kupac može izvršiti povrat robe, odnosno raskinuti Ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana od dana prijema robe. U slučaju raskida Ugovora, Kupac je u obavezi da to učini na Obrascu za raskid Ugovora OBRAZAC ZA ODUSTAJANJE OD UGOVORA.

Obrazac za raskid Ugovora dostupan je na sajtu Prodavca www.fashionstore.rs/raskid-ugovora/ i može se slobodno preuzeti kao trajni nosač zapisa.

Izjava o raskidu Ugovora Proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu i smatra se blagovremenom ako je upućena u roku do 14 dana od dana prijema robe.

U slučaju raskida Ugovora Kupac je u obavezi da istu robu vrati u originalnoj ambalaži, bez oštećenja i znakova da je roba korišćena. U suprotnom Prodavac nije u obavezi da Kupcu vrati primljeni iznos kupoprodajne cene. Troškovi vraćanja robe padaju na teret kupca.

U slučaju raskida Ugovora od strane Kupca u navedenom roku, Prodavac je dužan da Kupcu vrati primljeni iznos kupoprodajne cene u roku od 14 dana od dana prijema jednostrane izjave Kupca o raskidu Ugovora, pod uslovom da je Kupac u navedenom roku vratio robu Prodavcu u originalnoj ambalaži, bez oštećenja i znakova da je roba korišćena.

Kupac može da zatraži zamenu u roku od 14 dana od dana prijema robe. Zamena robe se odnosi na zamenu veličine ili zamenu modela. U slučaju zamene roba se, zajedno sa popunjenim Obrascem za zamenu OBRAZAC ZA ZAMENU ROBE, dostavlja Prodavcu, i u tom slučaju troškove zamene snosi Kupac.

Obrazac za zamenu dostupan je na sajtu Prodavca www.fashionstore.rs/zamena i može se slobodno preuzeti kao trajni nosač zapisa.

U slučaju zamene Kupac je u obavezi da robu vrati u originalnoj ambalaži, bez oštećenja i tragova korišćenja. U suprotnom, Prodavac nije u obavezi da obavi zamenu.

Artikal za koji se vrši zamena, mora imati istu ili veću vrednost od artikla koji se menja, uz doplatu.

www.fashionstore.rs podržava sledeći načine plaćanja I dostave:

• plaćanje pouzećem – Isporuku vršimo posredstvom BEX kurirse službe ili neke druge kurirske službe po želji kupca, robu plaćate kuriru, nakon čega Vam on predaje robu zajedno sa specifikacijom porudžbenice sa sajta
• Porudžbina primljena radnim danom do 13h, biće poslata istog dana i očekujte je sutradan.
• Porudžbine primljene Vikendom i praznicima biće poslate prvog narednog radnog dana
• Trosak porudzbine kupac snosi troskove isporuke , o cenovniku BEX kurirske sluzbe možete se informisati ovde BEX CENOVNIK. Za drugu kurirsku službu možete se informisati na zvaničnom sajtu kurirske službe
• Prilikom dostavljanja robe Kupcu, Kupcu će biti predat jedan primerak maloprodajnog računa, koji istovremeno predstavlja ugovorni dokument.
• Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao Prodavac u skladu sa ugovorom.
• Pod štetom se podrazumeva oštećenje na robi, kao i troškovi koje Prodavac ima zbog propuštanja Kupca da preuzme robu, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično.

Pre nego što potvrdite porudžbinu, možete još jednom pogledati sve njene detalje Ukoliko se slažete sa njom izaberite opciju “Naručite” čime je porudžbina kreirana. Pre potvrde porudžbine, potrebno je da pročitate Opšte uslove kupovine i složite se sa istim. Automatski sa potvrdom porudžbine na registracioni e-mail Vam se šalje pregled narudžbenice.

Prodavac će se potruditi da u roku od 24 sata od prijema porudžbine potvrdi telefonskim putem porudžbinu kupcu ili da obavesti kupca da nije moguće da isporuči robu.

Prodavac će se postarati da u što kraćem roku proveri raspoloživost poručenog artikla. Ukoliko su svi uslovi za kupovinu obezbeđeni, Prodavac će telefonskim putem potvrditi porudžbinu i poslati potvrdu porudžbenice na e-mail adresu koju je Kupac naznačio prilikom registracije, time prihvatajući ponudu za zaključenje Ugovora. Ugovor se smatra zaključenim kada Prodavac telefonskim putem obavesti kupca o statusu porudžbine i vremenu isporuke poručenih artikala.

Ukoliko Prodavac nije u mogućnosti da obezbedi poručeni artikal, telefonskim putem će obavestiti kupca da isti više nije raspoloživ, te da je porudžbina otkazana. U tom slučaju Ugovor neće biti zaključen.

Cene proizvoda su jasno istaknute na sajtu Prodavca. Prodavac zadržava pravo promene cena bez prethodnog obaveštavanja, kao i pravo dodavanja ili povlačenja iz ponude bilo kog artikla u svakom trenutku.

Unos podataka o načinu dostave, plaćanju i mestu isporuke

Kada ste završili sa stavljanjem proizvoda u korpu i želite da ih naručite, izaberite opciju “Korpa” gde su prikazani svi artikli koje ste izabrali. Ako ste se predomislili u vezi nekog od proizvoda, proizvod možete izbrisati iz korpe ili promeniti količinu.

Klikom na dugme “Nastavite sa plaćanjem” otvaraju Vam se opcije za izbor načina plaćanja, načina slanja i odabir adrese za dostavu, koja može biti različita od one koju ste naveli prilikom registracije.

Podaci o mestu isporuke su podaci gde želite da pošaljemo pošiljku i zbog toga Vas molimo da sve podatke navedete što preciznije kako bi Vas kuriri koji uručuju pošiljke što lakše pronašli. U slučaju neispravno unetih podataka, može doći do vraćanja Vaše pošiljke i sporije isporuke.

Vaša pošiljka će biti poslata kurirskom službom. Plaćanje vršite pouzećem.

Registracija korisnika na sajtu nije predviđena. Pregled, potvrda i praćenje narudžbenice se dobija na prijavljenu email adresu kupca sa email adrese info@fashionstore.rs.Vaši lični podaci će biti upotrebljeni isključivo za potrebe realizacije Vaše porudžbenice I biće čuvani u bazi dok se porudžbina ne realizuje, nakon toga podaci će biti obrisani iz naše baze. U slučaju da su potrebne dodatne informacije , možete nas kontaktirati putem kontakt formulara I raspoloživih opcija na stranici www.fashionstore.rs/pages/contact-us/ u skladu sa definisanim radnim vremenom na stranici.

Za naručivanje proizvoda iz ponude Internet prodavnice potrebno je da ispratite sledeće korake:

1. Upoznavanje sa Opštim uslovima kupovine, obaveštenjima o osnovnim podacima Prodavca, upoznavanje sa pravom na jednostrani raskid Ugovora i tekstom obrasca koji se popunjava prilikom jednostranog raskida Ugovora, upoznavanje sa svim pravima i obavezama Kupca, što je sve na nedvosmislen i jasan način istaknuto na sajtu Prodavca,
2. Pronalaženje proizvoda koji želite da kupite
3. Unos podataka o načinu dostave, plaćanja i mestu isporuke
4. Pregled, potvrda i praćenje narudžbenice se dobija na prijavljenu email adresu kupca, a sa email adrese info@fashionstore.rs

Opšte uslove online kupovine možete pročitati na klikom na link OPŠTI USLOVI

1.Pouzećem

Iznos porudžbine (uvećan za troškove dostave – pogledajte cenovnik kurirske službe) plaćate kesom kuriru kada vam dostavi pošiljku.

Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju  radnim danima od 09do19h i vikendom 08-15h.

Tel 064/3071952

Prilikom kupovine u našim maloprodajama nudimo Vam mogućnosti odloženog plaćanja

– Čekovima građana

– Ponuda važi na celokupan asortiman

– Bez ograničenja u iznosu

– Bez kamate

– Prva rata ide odmah, a ostale po dogovoru

– Bez ograničenja u iznosu

– Bez kamate

Naše robne marke su poreklom iz Italije i Turske, kvalitet materijala i izrade je zagarantovan. Naše robne marke možda jesu manje poznate, ali su za razliku od većine poznatih brendova koji se proizvode u 90% slučajeva u Kini, a za koje plaćate samo cenu reklame, naši brendovi su kvaliietnije izrade, prave se od kvalitetnijih materijala i više pažnje.

  • Trosak porudzbine kupac snosi troskove isporuke , o cenovniku BEX kurirske sluzbe mozete se informisati ovde ;/stroong:BEX CENOVNIK. Za drugu kurirsku službu možete se informisati na zvaničnom sajtu kurirske službe
  • Prilikom dostavljanja robe Kupcu, Kupcu će biti predat jedan primerak maloprodajnog računa, koji istovremeno predstavlja ugovorni dokument
  • Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao Prodavac u skladu sa ugovorom
  • Pod štetom se podrazumeva oštećenje na robi, kao i troškovi koje Prodavac ima zbog propuštanja Kupca da preuzme robu, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično